Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden yogapoint-online.nl

1. Na aangaan betalingsplicht heeft klant toegang tot de betreffende video of het gehele platform.

2. Klant ontvangt de dienst direct en dient hiervoor te betalen;

  a) bij een losse video dient de video betaald te worden; indien de kwaliteit als onvoldoende wordt ervaren, kan klant vragen om eenzelfde vervangende les.

  b) een abonnement dient ook ten alle tijden minimaal een maand te worden betaald. Er wordt altijd de mogelijkheid geboden om een les vooraf te proberen door de les los aan te kopen. De klant heeft voor het ingaan van de overeenkomst inzicht in het aantal en de soorten lessen die worden aangeboden.

  3. Een doorlopend abonnement loopt door totdat de klant opzegt en wordt per maand verlengd. Na het opzeggen stopt het abonnement vanaf de eerstvolgende verlengingsdatum. Een maandabonnement dat bijvoorbeeld op 12 januari zou worden verlengd en wordt opgezegd op 5 januari van dat jaar, stopt vanaf 12 januari dat jaar.

  4. Yogapoint-online doet er alles aan om klantgegevens te beschermen en de klantgegevens worden niet gedeeld, behalve als dit nodig is om levering of betaling te realiseren. De gegevens worden nooit gedeeld met commerciële partijen die de gegevens gebruiken voor onderzoeks- of commerciële doeleinden.

  5 Abonnementen zijn persoonlijk en alleen te gebruiken door de betreffende persoon, behalve indien vooraf anders is afgesproken met de betreffende klant.

  6 Beoefening geschiedt ten allen tijde op eigen risico. De docent kan de klant niet zien en de medische achtergrond van de klant niet weten, waardoor de klant zelf moet inschatten wat wel en niet mogelijk is, daarbij zelf rekening houdend met de omgeving waarin hij/zij meedoet aan de les. Raadpleeg vooraf een arts.